Fietstour Groep 7

Soms heeft een leerling het korte of langere tijd moeilijk op school. Dan kan het nodig zijn structureel extra ondersteuning in te zetten.

Dit gebeurt in de vorm van arrangementen. Voorbeelden daarvan zijn het Expertisepunt, de Klas Met Expertise (KME), de Plusklas en een ASS voorziening (havo/vwo). Hiervoor is een aanvraag nodig bij de arrangementencommissie van het Samenwerkingsverband VO Deventer.