Groep 8 Info Avonden - November 2021
Wil jij een voorlichter in jouw groep 7/8?

Kinderen leren beter als school voelt als een veilige en vertrouwde plek. Als ze zich tussen klasgenoten goed staande kunnen houden.

De klassenmentor speelt daar een belangrijke rol in. Die kent uw zoon of dochter als geen ander en merkt als er wat aan de hand is. Hij is de ‘spil’ in de leerlingzorg en uw eerste aanspreekpunt.