Dyslexie

Iemand met dyslexie heeft moeite met taal. Dat dat een belemmering is als je op school zit, behoeft geen uitleg.

Daarom mogen leerlingen met een geldige dyslexieverklaring gebruik maken van bepaalde (wettelijk toegestane) faciliteiten van de school. Voorbeelden zijn extra tijd tijdens toetsen, toestemming om speciale software te gebruiken of vrijstelling voor een tweede moderne vreemde taal. Klik hier voor het dyslexiebeleid van onze scholen.

Dyscalculie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Daardoor kan een leerling moeite hebben met dagelijkse situaties. Deze leerlingen krijgen extra faciliteiten, al naar gelang de ernst van de problemen. De ondersteuning loopt uiteen van extra oefentijd tot meer structurele begeleiding in het geval van een dyscalculieverklaring.