Onze scholengemeenschap is vernoemd naar Etty Hillesum: een jonge vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog dappere persoonlijke keuzes maakte. Etty Hillesum zette zich in voor anderen in het volle vertrouwen dat de toekomst er beter uitziet als je jezelf daarvoor inspant. Door die visie en houding laten wij ons inspireren. In ons onderwijs zijn vertrouwen, moed en verantwoordelijkheid belangrijke waarden.

Op het Etty Hillesum Lyceum word je breed gevormd: je komt niet alleen naar het Etty om je diploma te halen. Je maakt in onze scholen ook kennis met andere culturen en waarden en normen die hierbij een rol spelen. We begeleiden je op weg naar volwassenheid. Dit zie je terug in ons onderwijs, de lessen en keuzeruimte op 5 heel verschillende scholen. De scholen hebben elk hun eigen onderwijsaanpak en onderwijsaanbod. En tegelijkertijd geven we les en gaan met elkaar om in de geest van Etty’s gedachtengoed: zij bleef ondanks alles steeds in het goede geloven. Onderwijs is voor ons relationeel. Om te groeien, leren en jezelf te ontwikkelen, heb je een ander nodig. Je leert letterlijk van en met elkaar. Op school en daarbuiten.

Onze visie, plannen en ambities voor de komende jaren staan beschreven in dit Instellingsplan.

De titel ‘Groeien in Verbinding’ verwijst naar hoe wij samenwerken en groeien als collega’s, leerlingen, ouders en anderen. Wij doen dit met ruim 450 medewerkers en 4700 leerlingen. Als scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs zoeken we ook de verbinding met collega’s in het basisonderwijs, MBO en hoger onderwijs in en om Deventer. Daarnaast werken we samen met andere organisaties zoals de gemeente, bedrijven in de stad en regio, de stadsbibliotheek, het Kunstcircuit, de Deventer schouwburg, Mimik en het Etty Hillesum Centrum. ‘Groeien in Verbinding’ is wat ons drijft.

Onze 7 beloften:

  • In de scholen van het EHL krijg je te maken met inspirerende leerkrachten en er zijn activiteiten buiten de lessen om.
  • In de scholen van het EHL kun je makkelijk doorstromen van de ene school naar de andere, zodat je altijd op de school zit die het beste bij jou past.
  • In de scholen van het EHL mag je meepraten en meedenken en leer je verantwoordelijkheid dragen.
  • In de scholen van het EHL zorgen we dat je met vertrouwen je toekomst tegemoet kunt zien. Wat je ook gaat doen na het EHL, jij beschikt over de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor de volgende stap.
  • In de scholen van het EHL werken we samen voortdurend aan verbetering en zijn we bereid van elkaar te leren.
  • In de scholen van het EHL communiceren we altijd duidelijk en snel, met ouders, met leerlingen en ook als collega’s onderling.

Ouders, docenten en leerlingen ervaren ons onderwijs zo: