Leerlingen die opvallend goed zijn in sport, kunst, muziek of iets anders kunnen ondersteuning krijgen vanuit de Talentengroep.

Lees meer …

Het Samenwerkingsverband VO Deventer (SWV) zorgt ervoor dat iedere leerling in de regio Deventer onderwijs kan volgen op een passende plek.

Lees meer …

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen.

Lees meer …

Het Etty werkt er keihard aan om te zorgen dat alle kinderen en jongeren kunnen én willen leren.

Lees meer …

Kinderen leren beter als school voelt als een veilige en vertrouwde plek. Als ze zich tussen klasgenoten goed staande kunnen houden.

Lees meer …

 Dyslexie

Iemand met dyslexie heeft moeite met taal. Dat dat een belemmering is als je op school zit, behoeft geen uitleg.

Lees meer …

Soms heeft een leerling het korte of langere tijd moeilijk op school. Dan kan het nodig zijn structureel extra ondersteuning in te zetten.

Lees meer …