fietstour 2023

Leerlingen die opvallend goed zijn in sport, kunst, muziek of iets anders kunnen ondersteuning krijgen vanuit de Talentengroep.

Het Samenwerkingsverband VO Deventer (SWV) zorgt ervoor dat iedere leerling in de regio Deventer onderwijs kan volgen op een passende plek.

Wij willen een veilige en prettige school zijn voor alle leerlingen. In het anti-pestprotocol van de school staat hoe we omgaan met pestgedrag en welke maatregelen we nemen.

Het Etty werkt er keihard aan om te zorgen dat alle kinderen en jongeren kunnen én willen leren.

Kinderen leren beter als school voelt als een veilige en vertrouwde plek. Als ze zich tussen klasgenoten goed staande kunnen houden.

 Dyslexie

Iemand met dyslexie heeft moeite met taal. Dat dat een belemmering is als je op school zit, behoeft geen uitleg.

Soms heeft een leerling het korte of langere tijd moeilijk op school. Dan kan het nodig zijn structureel extra ondersteuning in te zetten.