Etty in Beeld

Missie/visie

Onze scholengemeenschap is vernoemd naar Etty Hillesum een jonge vrouw die tijdens de Tweede Wereldoorlog dappere persoonlijke keuzes maakte.

Etty Hillesum zette zich in voor anderen, in het volle vertrouwen dat de toekomst er beter uitziet als je jezelf daarvoor inspant. Door die visie en houding laten wij ons inspireren. In ons onderwijs zijn ‘vertrouwen, moed en verantwoordelijkheid’ belangrijke waarden. We laten dit doorklinken in de lessen en keuzes die we maken.

Onze 7 beloften

ehl belofte

ehl belofte etty